تبلیغات
 به شما مژده تغییراتی ویژه را خواهیم داد ....
سال 1394 شروع بکار جدی و دوباره ابی بلاگ
ابی بلاگ 1384-1394 قدیمی ترین و پر بازدید ترین ویلاگ هوادار آقای صدا ابی بوده
،در سال 1394 با شمایلی جدید باز خواهد گشت با تمامی آهنگ ها ،اخبار ،بیوگرافی خاص! 
و همچنین ویدیوی تمام کنسرت های ابی نازنین !
در حال حاضر سایت در حال تغییرات است و شما تنها می توانید آلبوم جان جوانی ابی را دانلود کنید